Про нас / Структура

Федерація Українських Католицьких Студентських та Академічних Товариств «Обнова» — це об’єднання локальних Студентських та Академічних Товариств «Обнова» для координації своєї діяльності та реалізації спільних проектів на національному рівні.

Вищим керівним органом Федерації є З’їзд, участь в якому мають право брати делегати від товариств — учасників Федерації, обрані згідно з квотами, затвердженими Радою Федерації.

З’їзд скликається Радою Федерації з повідомленням учасників не менше як за 30 днів до його проведення. Черговий З’їзд скликається раз на два роки. Позачерговий З’їзд скликається Радою Федерації з власної ініціативи, на подання Контрольної комісії або на вимогу не менш як одної четвертої учасників Федерації.

Як правило, З’їзд відбувається почергово за місцезнаходженням кожного учасника Федерації. На З’їзді головує голова товариства – учасника Федерації, за місцезнаходженням якого відбувається З’їзд, а в разі його відсутності – особа, обрана на самому З’їзді.

Рада Федерації є постійно діючим керівним органом Федерації. До її складу входить Президент Федерації, голови всіх товариств — учасників Федерації і ще по одному представнику від кожного учасника, та два представники Колегії індивідуальних членів. Рада Федерації збирається на свої засідання не рідше як раз на три місяці. 

Президент Федерації обирається З’їздом простою більшістю голосів терміном на два роки. Президент обирається на одну каденцію. Президент керує поточною роботою Секретаріату Федерації, головує на засіданнях Ради Федерації, офіційно виступає від імені Федерації в стосунках з іншими організаціями, підписує документи від імені Федерації.

Секретаріат Федерації – це постійно діючий виконавчий орган, який створюється для виконання рішень Ради Федерації. Працівники Секретаріату затверджуються на посадах Радою Федерації на подання Президента.

Контрольна комісія обирається З’їздом терміном на два роки. До її складу входять по одному члену від кожного товариства – учасника Федерації. Голова комісії обирається на першому організаційному засіданні комісії.